Khóa Học Kỹ Năng Đàm Phán Thương Lượng  

Đàm phán thương lượng là quá trình mà hai hoặc nhiều bên tham gia cố gắng đạt được một thoả thuận hoặc giải quyết một vấn đề thông qua việc thảo luận và đàm phán. Trong quá trình này, các bên có thể thể hiện quan điểm, lợi ích và mục tiêu của mình và tìm cách đạt được sự thỏa thuận chung. Để thành công trong đàm phán thương lượng, các bên cần có kỹ năng giao tiếp tốt, sự linh hoạt và khả năng đặt lợi ích chung lên hàng đầu.Trong thời đại 4.0 hiện nay, kỹ năng đàm phán thương lượng lại rất cần thiết đối với doanh nghiệp, cơ quan, là yếu tố quan trọng thúc đẩy các hoạt động kinh doanh , kinh tế của công ty.

Xem thêm: Xây dựng văn hoá trong doanh nghiệp

Xem thêm: Cách giao tiếp đa văn hoá

kỹ năng đàm phán thương lượng

Học viên khóa học kỹ năng điều đàm phán thương lượng thời 4.0 – Trung tâm đào tạo kỹ năng LDT

Mục tiêu chương trình

Sau khi hoàn thành khóa học, học viên có thể:

 • Nắm bắt các yêu cầu của tư duy phản biện
 • Hiểu được tầm quan trọng của đàm phán trong đời sống và kinh doanh.
 • Nắm được các hình thương lượng thường gặp.
 • Biết được quy trình và nguyên tắc đàm phán thương lượng, các kỹ năng đàm phán thương lượng thiết yếu.
 • Nắm vũng cách đàm phán và thương lượng trong các tình huống thực tế
 • Xử lí các tình huống xung đột và khó khăn trong quá trinh đàm phán , giao tiếp
 • Biết cách áp dụng các kỹ năng phương pháp và kỹ thuật thương lượng vào thực tế để đem lại hiệu quả cao.
 • Biết cách chuẩn bị cho buổi đàm phán thương lượng.
 • Biết cách khắc phục những bất lợi, rào cản và khai thác tối ưu hiệu quả của những yếu tố tác động tới việc đàm phán và thương lượng.
 • Biết cách phát huy sức mạnh của tập thể trong thương lượng và đàm phán.

Đối tượng tham gia  

 • Cấp lãnh đạo doanh nghiệp/ cơ quan: CEO, Ban Tổng giám đốc, Giám đốc;
 • Cấp quản lý: Manager, Trưởng phòng chức năng;
 • Bộ phận truyền thông nội bộ;
 • Lãnh đạo tiềm năng của doanh nghiệp;
 • Các cá nhân mong muốn phát triển hoàn thiện kỹ năng đàm phán thương lượng
 • Sinh viên các trường cao đẳng , đại học

Chứng nhận và thời gian đào tạo

Chứng nhận Kỹ năng giao tiếp
Thời hạn chứng nhận 02 năm
Thời lượng đào tạo 02 ngày (16giờ)

Nội dung khóa học kỹ năng đàm phán thương lượng

Phần 1. Các nguyên tắc trong đàm phán  

 • Các kiểu đàm phán: Đàm phán kiểu mềm, đàm phán kiểu cứng, đàm phán kiểu nguyên tắc.
 • Đàm phán nhóm
 • Kỹ thuật đột phá thế gang
 • Kỹ thuật thuyết phục
 • Thực hành theo nhóm các tình huống thực tế
Các nguyên tắc trong đàm phán

Các nguyên tắc trong đàm phán – Trung tâm đào tạo kỹ năng LDT

Phần 2 . Thực hành quy trình đàm phán  

 • Giai đoạn chuẩn bị đàm phán
 • Giai đoạn tiếp xúc đối tác
 • Giai đoạn đàm phán với đối tác
 • Giai đoạn đi đến thỏa thuận chung
 • Giai đoạn kết thúc đàm phán
 • Giai đoạn thực thi hợp đồng
 • Giai đoạn duy trì mối quan hệ hợp tác
Thực hành quy trình đàm phán

             Thực hành quy trình đàm phán Trung tâm đào tạo kỹ năng LDT

Phần 3 . Gỡ bỏ mọi rào cản để đạt đến thỏa thuận cuối cùng   

 • Các cấu trúc tâm lý và hiệu ứng trong tâm lý người tham gia đàm phán
 • Giải quyết những trở ngại và cơ cấu
 • Xây dựng cam kết chung dựa trên sự khác biệt
 • Thương lượng theo cách nếu – thì
 • Giao tiếp chuyên nghiệp qua công cụ 3P
 • Thực hành theo nhóm các tình huống thực tế

Phần 4 . Các kỹ năng cần thiết trong đàm phán

 • Kỹ năng lắng nghe
 • Kỹ năng đặt và trả lời câu hỏi
 • Kỹ năng quản lý cảm xúc
 • Kỹ thuật thuyết phục
 • Kỹ năng chèo lái trong đàm phán thương lượng
 • Kỹ năng biểu đạt cảm xúc và ngôn ngữ hình thể
 • Kỹ thuật nhận và đưa ra nhượng bộ
 • Kỹ thuật xử lý bế tắc
 • Kỹ năng giải quyết xung đột và mẫu thuẫn
 • Tính kiên nhẫn
 • Các ví dụ và tình huống thực tế trong đàm phán
các kỹ năng cần thiết trong đàm phán

               Các kỹ năng cần thiết trong đàm phán Trung tâm đào tạo kỹ năng LDT

Phần 5 . Đánh giá nắm bắt nội dung và chương trình

 • Chuẩn bị đàm phán (Trước – Trong và Sau đàm phán)
 • Tự đánh giá kỹ năng đàm phán
 • Sơ đồ tóm tắt quy trình đàm phán
 • Sơ đồ tóm tắt chiến lược đàm phán
 • Phân tích BATNA
 • Kiểm tra kỹ năng lắng nghe trong đàm phán
 • Bài học và kinh nghiệm rút ra sau các tình huống thực tế trong thương lượng
 • Đánh giá kết quả sau đàm phán

Phương pháp giảng dạy khoá học kỹ năng đàm phán

Khóa học tại LDT được áp dụng với các hình thức đào tạo đa dạng như:

 • Đào tạo public
 • Đào tạo trực tuyến – Elearning
 • Đào tạo theo nhu cầu DN

Lớp học được phân chia theo nhóm nhỏ học viên để thảo luận và chia sẻ. Phương pháp đào tạo mạnh đến việc học viên làm trung tâm dựa trên các bài viết tình cảm, video clip, trò chơi.

Giảng viên trình bày lý thuyết cô đọng, học viên cần tham gia tích cực trong các bài tập ngắn. Sau mỗi phần của các nhóm học viên, hãy trình bày gợi ý để điều chỉnh giải pháp và kết hợp những bài học nhỏ theo từng chủ đề. Chuyên gia sử dụng các phương pháp đào tạo sau đây để chuyển tải nội dung khóa học:

 • Thảo luận mở (Thảo luận mở)
 • Nghiên cứu tình huống (Nghiên cứu tình huống)
 • Bài tập tự đánh giá (Tự đánh giá)
 • Thuyết ngắn hạn tài liệu thực tế (Bài giảng nhỏ)
 • Video Clips, hình ảnh dẫn chứng thực tế…

Bài tập tình huống kỹ năng đàm phán thương lượng

Trong chương trình giảng viên sẽ cung cấp một số bài tình huống khác nhau.  học viên sẽ tham gia thảo luận về cách tiếp cận tình yêu. Các tính năng này sẽ giúp học viên cũng cố gắng và biết cách áp dụng thực hiện các nội dung của bài học Bên cạnh đó và có các danh sách câu hỏi kiểm tra và trả lời lỗi với các hình thức như:

 • Bài tập tình huống (Case studies)
 • Câu hỏi và trả lời (Questions & answers)
 • Làm việc nhóm (Team work)
 • Bảng kế hoạch hành động (Planning worksheets)
 • Các công cụ biểu mẫu và doanh sách kiểm tra (Toolkit & check-lists)

Kế hoạch hành động sau mỗi buổi học

 • Xác định các điểm mấu chốt nổi bật, quan trọng nhất của khoá học mà thu hoạch được
 • Vạch ra các mục tiêu và các công cụ lập kế hoạch có thể sau khóa học xác định các chủ đề cho cá nhân phát triển và cải thiện kỹ năng mới trong tương lai

Giảng viên kỹ năng đàm phán thương lượng năm 2023 là ai?

Giảng viên dạy kỹ năng mềm tại LDT là những Giảng viên, Chuyên gia Tư vấn Cao cấp và các nhà quản lý cấp cao tại các doanh nghiệp lớn ở các mảng chức năng tương ứng. Dày dặn kinh nghiệm trong việc 

Trung Tâm Đào Tạo Kỹ Năng Mềm Bà Rịa Vũng Tàu

Tại Bà Rịa Vũng Tàu, có rất nhiều trung tâm đào tạo kỹ năng mềm, nhằm đáp ứng nhu cầu học tập và phát triển của mọi đối tượng từ cá nhân đến doanh nghiệp. Công ty Cổ Phần LDT khẳng định vị thế trên thị trường bằng hồ sơ năng lực hơn 11 năm trong ngành Huấn luyện/đào tạo bào gồm Đào tạo giảng viên an toàn, huấn luyện an toàn và đặt biệt là các khoá học kỹ năng mềm.

Trung tâm kỹ năng mềm LDT

Địa chỉ: Đường số 6, KCN Đông Xuyên, Phường Rạch Dừa, TP. Vũng Tàu., Bà Rịa-Vũng Tàu

Trung tâm kỹ năng mềm LDT là một trong những trung tâm đào tạo kỹ năng mềm hàng đầu tại Bà Rịa Vũng Tàu. Trung tâm cung cấp đa dạng các khóa học kỹ năng mềm, phù hợp với mọi đối tượng, từ trẻ em, học sinh, sinh viên đến người đi làm và cả doanh nghiệp. Các khóa học của trung tâm được giảng dạy bởi đội ngũ giảng viên giàu kinh nghiệm và tâm huyết, đảm bảo mang đến cho học viên kiến thức và kỹ năng bổ ích.

Khoá học kỹ năng đàm phán thương lượng Vũng Tàu

Trung tâm đào tạo kỹ năng mềm LDT luôn đặt khách hàng là trọng tâm giúp định hướng cho học viên hiệu quả trong việc xây dựng văn hóa cho cho công ty. Các bạn quan tâm đến các khóa học kỹ năng mềm LDT vui lòng liên hệ theo 02 cách sau đây:

Cách 1Liên hệ trực tiếp qua số điện thoại 0896.657.558 để được tư vấn và giải đáp thắc mắc.

Cách 2: Đến trực tiếp Công ty cổ phần LDT – Đường số 6, KCN Đông Xuyên, Phường Rạch Dừa, TP. Vũng Tàu.

Ngoài khóa huấn luyện trên, LDT chúng tôi còn có rất nhiều khóa huấn luyện/đào tạo phù hợp với từng doanh nghiệp. Truy cập vào daotaokynangldt.vn để biết chi tiết.

công ty cổ phần LDT

Chat Zalo